Privacyverklaring

Le Marche Explorer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Le Marche Explorer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • – Voor- en achternaam
  • – E-mailadres
  • – Overige persoonsgegevens die u actief heeft opgegeven in het contactformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@le-marche-explorer.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Le Marche Explorer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • – Informeren over vakantiewoningen in Le Marche

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Le Marche Explorer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • – Voor- en achternaam, Telefoonnummers en Emailadressen: deze worden door ons bewaard zolang u van onze dienstverlening gebruik maakt
  • – Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt: deze worden door ons bewaard zolang u van onze dienstverlening gebruik maakt

Delen van persoonsgegevens met derden

Le Marche Explorer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We gebruiken Mailchimp om onze vakantienieuwsbrief te versturen. Als u zich opgeeft voor de ontvangst van een van onze nieuwsbrieven, worden de door u verstrekte gegevens overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.