Disclaimer

Algemeen
Le Marche Explorer stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die Le Marche Explorer op het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de informatie, foto’s, afbeeldingen en doorlinks zoals vermeld op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Le Marche Explorer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Le Marche Explorer, en/of haar leveranciers. Informatie van Le Marche Explorer ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Le Marche Explorer.

Veiligheid
Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Le Marche Explorer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Aansprakelijkheid
Le Marche Explorer is niet aansprakelijk voor beveiliging, gebruik of misbruik door derden van deze gegevens.